ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ਭਲੈ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਆ ਫਿਰ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ

ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ

ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਯੋਗ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ

ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਈਸ਼ਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਇਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਹੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗਾ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾਇਜ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ

ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ

ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕਉ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਨੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ਲਾਗੂ ਹੋਇ ਦੁਸਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭਜ ਖਲੈ ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੂਕੈ ਸਭ ਸਰਾਉ ਚਿਤੁ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਨ ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਨ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨਾਗੋ ਭੂਖ ਕੀ ਪੀਰ ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ਸੁਆਰਥ ਸੁਆਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੈ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜ ਜਾ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਚੀਕਦੇ ਹੋਣ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ ਗ੍ਰਹਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ ਗਉਣ ਕਰੈ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਉਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ਹੋਇ ਸੋ ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ ਅਰਦਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾਦਰ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ

ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *