ਦੇਖੋ ਇਕ ਐਸਾ ਵੈਦ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪ-ੜ-ਦਾ-ਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋ-ਗ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੋਏ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਾ-ਅ-ਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ,

ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਬਾਂ-ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਦਾ ਇਹ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ-ਧਾ-ਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਸੇ-ਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭ-ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੇ-ਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁ-ਖ-ਤਿ-ਆ-ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ੫੦ਚਾਰ ਤਿੱਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤੀ ਦਿੰਦਾ ਉਂਜ ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇ-ਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੈ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪ-ੜ-ਦਾ-ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਸੀਂ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ-ਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ

ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਮਰਦਾਂ ਦੇਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *