ਜਿਸ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ 17 ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ-ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਸ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੁ-ਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼-ਰ-ਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼-ਰ-ਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰ-ਗੀ-ਆਂ ਮੁ-ਰਾ-ਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂ-ਣੇ ਟੱ-ਪਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋ-ੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਧ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ-ੜ੍ਹ-ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣ ਕੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿ-ਤ-ਨੇ-ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿੱ-ਤ-ਨੇ-ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿ-ਗ-ੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ-ਠ ਹੋਜੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਨੇ ਸੇ-ਵ-ਕ ਸਭਾ ਦਰਬਾਰ ਏ ਅੰ-ਗੀ-ਕਾ-ਰ ਘਿਓ ਬਰਾਬਰ ਅਾਪਣੇ ਭਾਵ ਨਣਦ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਸੰ-ਤ-ਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਅ-ਜਾ-ਵਾ-ਡ ਏ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਕਿ-ਰ-ਪਾ-ਲ ਕ੍ਰਿ-ਪਾ-ਨ ਦ ਪੂ-ਰ-ਨ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹਮਾਰੇ ਏ ਰਹਾਓ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਹੁਣ ਨਾ ਕ-ਤ-ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿ-ਰ-ਪਾ-ਓ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ

ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾ-ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾ-ਲਿ-ਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ-ੜ੍ਹ-ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗਦੈ ਓਹੀ ਮਿਲਦੈ ਬਸ ਲੋੜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ-ਢ-ਣ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰ-ਗ-ਤ ਉ-ਧੇ-ਲ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ

ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸ-ਮਾਂ ਘਟਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਫ ਲੈ ਜੋ ਪ੍ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਿ-ਅ-ਰ-ਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਕਥਾ ਚਮਤਕਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *