ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੁਰੂਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ! ਨੌਜਵਾਨ ਜਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ …

ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੁਰੂਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ! ਨੌਜਵਾਨ ਜਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ Read More