ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ

ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ

ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ

ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਡ਼੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਰਾਤ ਜਾੳੂਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.