ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ ਹਰ ਦਿਨ ਵੈਰੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ

ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਬਾਲਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ

ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਆ ਦਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਣ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੇੜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਣ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *