ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾ ਦੇਖੋ ਸੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਓਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ

ਦੇ ਅਪਰ ਲਿਪਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕੋਲਗੇਟ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ

ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਛ ਰੇਂਜਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ

ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.