ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾ ਦੇਖੋ ਸੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਓਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਸੁੱਕੜ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨੱਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਾਲੇ ਧੰਤੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵਾਇਣ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਖਸਖਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਉਸ

ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗਰਾਮ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵਾਇਣ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਖਸਖਸ ਅਤੇ ਸੌ ਗਰਾਮ ਕਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਨੂੰ ਉਤਾਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਗਰਾਮ ਮਨੱਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਮੁਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਨੱਕੇ ਲੈ

ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ ਮੁਨੱਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published.