ਕੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਬੁਧ, ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਧ, ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੁਪੀਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *