ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਛੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜੋ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਪਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ ਖੰਭ ਖਲਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

ਲੜਕੇ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚ

ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪੰਛੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਛੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜੋ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *