ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ

ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਇਹ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਜ ਇਥੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਰੂਰੀ ਆ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖੇ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵਧੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਉਦਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਉਦਮੀ ਹ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਵੇ ਉਥੇ ਕਰ ਲਵੇ ਬੇਨਤੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਤ ਆਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹਤਾਜੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਆਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹ

ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਚੋਰ ਆ ਠੱਗ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹ ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਹਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਵੇ ਫੋਟੋ ਅਲਟਰਾਂ ਨੇ ਫਲਿਪਫੁਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਹੀ ਫਲਿਪ ਕਰਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪ ਸਪੋਰਟਿਡ ਨ ਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ

ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਜਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ।

ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਝ ਲਹਿਰਾਂ ਵੈਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਜ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਸਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹ ਭਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ

ਹ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੇ ਵੱਧ ਫੁਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੌਥਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਰਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਹਿਰ ਆ ਅਤੇ ਜਹਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਲੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ

ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਜਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹ ਉਹ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਨਿਯਮ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *