ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ

ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ

ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ video ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ

ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *