ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋੜੇ

ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਠੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ

ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ

ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ

ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਠੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *