ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖ ਤ ਮ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ

ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕੀ ਨੂੰ ਮੌ ਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ videos ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ

ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੌ ਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ

ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕੀ ਨੂੰ ਮੌ ਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ videos ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *