ਗੋਲ ਡੀ ਬਰਾ ੜ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧ ਮਕੀ

ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੈਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਖੌਫ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖੁਲੇਆਮ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗ਼ੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵੀਸ ਬੋਬੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ

ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਇਸ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੈਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਖੌਫ ਵਧਦਾ ਜਾ

ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *