2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਨੇਡਾ ਗਈ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ

ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ

video ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੇਕਰ

ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਡਾ ਕੀ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ

ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ video ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਡਾ ਕੀ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ

ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *