ਭਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਲਾਹੀ ਉਸਦੀ ਪੱਗ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈਆ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਦੇ

ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਥੋ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਬੱਲੀਏ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ

ਨਾ ਲਾਇਉ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਜਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਜਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਸੀ ਵਿਡਿਉ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈਆ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਨਾ ਲਾਇਉ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਜਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਜਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *