ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੌਟਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ

ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਹਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਅਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਦੋ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਏ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਮਤ

ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ

ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *