ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਇਕ ਲੌਂ ਗ

ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਨੂੰ ਹੇ-ਠ ਜਾਂ ਦੇ-ਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ

ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ

ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਛਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰਗਦ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਬਰਗਦ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਚੌਮੁਖੀਆ ਦੀਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਭੇੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *