ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿ ਦੇ ਸ਼

ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਥੱ-ਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ-ਖ ਸ-ਕ-ਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਤਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਦੇ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ

ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ

ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂਆਂ ਵੀਡਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਤਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ

ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਦੇ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *