ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸੰਨ

ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਚ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਮੋਦਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਵਾਕੁ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.