ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕ ਥਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿ ਆ

ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਵਾ-ਲੀ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾ ਦੇਖੋ ਸੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਓਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਦੇ ਇਹ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਤ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਢਾਈ ਸੌ ਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਲਡਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਠਾ

ਸੋਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਜੀਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਚਿੱਟਾ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ੀਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜੋ

ਆਪਣਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੇਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *