ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ

ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾ ਦੇਖੋ ਸੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਓਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਾਅ

ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ

ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾ

ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੱਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ

ਵਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਗੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published.