ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਾਏ ਸਨ ਨ ਸ਼ੇ ਦੇ 17 ਟੀਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ

ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਸੀਅਤੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਕ ਇਕ ਗਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ

ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਕ ਇਕ ਗਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *