ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ, ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ, ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਕੰਨ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ! ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪੂਛ ਵਾਲਾ ‘ਜਾਨਵਰ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਾਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਦਾਤਕ ਰੋਸਲੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ‘ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।’

ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਅਰਵੋਲਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ, ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ, ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਕੰਨ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ!

ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪੂਛ ਵਾਲਾ ‘ਜਾਨਵਰ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਾਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਦਾਤਕ ਰੋਸਲੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।

‘ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।’ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਅਰਵੋਲਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੈਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *