ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਭਾਈ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਫੇਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਸਜਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ

ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ

ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਦਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ

ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਚੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ

ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਦਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *