ਜੇਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਉਪਾਅ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਟਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ

ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਠ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ

ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਰਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ

ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂਕਾਲੇ ਤੇਲ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਨਮਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਪਕ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published.