ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ

ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ

ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੰਢ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮੌਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਲਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੰਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾ

ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਰ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਢ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਉਹ

ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਲਪੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੁਕਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੌਲੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇਸ ਦੀ ਅਕਲ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ

ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਐੱਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੁੰਡਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.