ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਅਰਪਣ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਤ ਹੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਸਣ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਛਾਪਣ ਦੇ

ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ

ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੂਰਜ ਦੋਸ਼

ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਜਲਦਾ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.