ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

,ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਚ-ੜ-ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ–ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਲੋ-ਹੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਆਮਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਕਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਟੁਕੜੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਲਓ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਕ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬ-ਚਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ,

ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨ-ਹਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ-ਪ-ਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਅ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ-ੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ

ਉਪਰ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰ-ਸਾ-ਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *