ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ

ਵੀ ਡੀ ਓ ਥੱ ਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੜਕੀ ਜੋ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ

ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ

ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਮਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ

ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਿਸ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌ ਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ

ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੜਕੀ ਜੋ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *