Author: admin

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇ ਸ ਕਾ ਰ ਡ ਦੀ ਮ ਦ ਦ ਨਾ ਲ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋ ਸੌ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉ ਦੋਸਤੋ…Read More »

ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ ਰ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋ ਸੌ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉ ਦੋਸਤੋ…Read More »

ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਧੀ ਰਾ ਤ ਨੂੰ ਲੱ ਗ ਗ ਈ ਅੱ ਗ

ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ…Read More »

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਕਿ ਸਾ ਨਾਂ

ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ…Read More »

ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ ਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋ ਸੌ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉ ਦੋਸਤੋ…Read More »

ਮੋਦੀ ਕੱਟੇਗਾ ਕਿਸਾ ਨਾਂ ਦੇ ਖਾ ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਹਜਾ ਰ

ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ…Read More »

ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰ ਘ ਜੀ ਕਿ ਸਾ ਨਾਂ ਨੂੰ

ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ…Read More »

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਧੀ ਭ ਰ ਤੀ

ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ…Read More »

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਵੀਂ ਸ ਕੀਮ ਪੈ ਸੇ ਹੋ ਣ ਗੇ ਦੁੱ ਗ ਣੇ

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ…Read More »

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿ ਕਾਰ ਡ ਤੋ ੜ ਦਿੱ ਤੇ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋ ਸੌ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉ…Read More »