By | January 13, 2022

ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨ ਵੀ ਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਆਂ ਵਾਇ ਰਲ ਵੀਡੀ ਓ ਵਾਇ ਰਲ ਖ਼ ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ ਵਾ ਰ ਫਿ ਰ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲ ਈ ਹਾ ਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿ ਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਹ ਨ ਨ ਵੀ ਆਂ ਇ ਹ ਖ਼ ਬ ਰਾਂ ਵਾ ਇਰ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਹ ਨ ਉ ਸੇ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਅੱ ਜ ਫਿ ਰ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਵਾ ਇਰ ਲ ਖ਼ਬ ਰ ਨ ਵੀਂ ਖ਼ ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾ ਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਗ ਲੀ ਵਿ ਚ ਕੇ ਤੇ

ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਏ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੌ ਫ਼ ਨਾ ਕ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾ ਪ ਰੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈ ਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇ ਕ ਗ ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਂਵਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬੇ ਖੌ ਫ ਹੋ ਕੇ ਗੇ

ਟ ਖੋਲ੍ਹ ਣ ਦਾ ਇੰਤ ਜ਼ਾ ਰ ਕ ਰਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹ ਨ ਮਾ ਮ ਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿ ਤ ਸ ਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁ ਲ ਤਾਨ ਵਿੰਡ ਰੋ ਡ ਤੇ ਪੈਂ ਦੇ ਕੋ ਟ ਆ ਤ ਮਾ ਰਾ ਮ ਦੀ ਗ ਲੀ ਨੰਬ ਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੰ ਦ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ ਨ ਪ੍ਰੀ ਤ ਨੂੰ ਆ ਖ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉ ਸ ਦੇ ਪ ਤੀ ਨੇ ਜੇ ਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ

ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਾ ਰ ਦਾ ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਏ ਸ ਨ ਇ ਸ ਔਰ ਤ ਦਾ ਘ ਰਵਾਲਾ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿ ਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇ ਹਾ ਭੇ ਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅ ਸੀਂ ਤੁਹਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡ ਕੈ ਤੀ ਕੀ ਤੀ ਗ ਹਿ ਣੇ ਅਤੇ ਕੈ ਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ ਰਾ ਰ ਹੋ ਗ ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾ ਕਿ ਅ ਮਾਊਂਟ ਦਾ ਹਾ ਲੇ ਪ ਤਾ ਨ ਹੀਂ ਕਿੰ ਨੀ ਲੱ ਗ ਗ ਏ ਸਾ ਨੂੰ ਬਾਅ ਦ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਣਗੇ ਉ ਸੇ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਅੱ ਜ ਫਿ ਰ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਵਾ ਇਰ ਲ

ਖ਼ਬ ਰ ਨ ਵੀਂ ਖ਼ ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾ ਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਗ ਲੀ ਵਿ ਚ ਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਏ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੌ ਫ਼ ਨਾ ਕ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾ ਪ ਰੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀ ਓ ਵਾਇ ਰਲ ਖ਼ ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ ਵਾ ਰ ਫਿ ਰ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲ ਈ ਹਾ ਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿ ਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਹ ਨ ਨ ਵੀ ਆਂ ਇ ਹ ਖ਼ ਬ ਰਾਂ ਵਾ ਇਰ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਹ ਨ ਉ ਸੇ ਤ

ਰ੍ਹਾਂ ਅੱ ਜ ਫਿ ਰ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਵਾ ਇਰ ਲ ਖ਼ਬ ਰ ਨ ਵੀਂ ਖ਼ ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾ ਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਗ ਲੀ ਵਿ ਚ ਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਏ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੌ ਫ਼ ਨਾ ਕ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾ ਪ ਰੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈ ਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇ ਕ ਗ ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *