By | January 13, 2022

ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ

ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉ–ਸ–ਦੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਉ-ਸ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ ਲ ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਡਿ ਟ ਕਰ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬ ਦ ਨਾ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇ-ਲਾ-ਵਾ ਉਸ -ਕੁ-ੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ

ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲ ੜ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ-ਵੇ-ਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ-ਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱ-ਤੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਕੁਝ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ

ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ ਲ ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਡਿ ਟ ਕਰ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬ ਦ ਨਾ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ

ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ ਲ ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਡਿ ਟ ਕਰ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ ਲ ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਡਿ ਟ ਕਰ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *