By | November 27, 2021

ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਦਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਸਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲ ਈ ਪ੍ਰਧਾ ਨ ਮੰਤਰੀ ਨ ਰਿੰਦ ਰ ਮੋ ਦੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲ ਈ ਐ ਲਾ ਨ ਕੀਤਾ ਗਿ ਆ ਆ ਦੇਖ ਦੇ ਹਾਂ ਖ਼ ਬਰ ਨੂੰ ਅੰ ਤ ਤਕ ਜ਼ਰੂ ਰ ਦੇ ਖ ਣਾ ਸੋ ਦੋ ਸਤੋ ਪੀ ਐਮ ਮੋ ਦੀ ਦੇ ਵੱ ਲੋਂ ਪੀਐ ਮ ਕਿ ਸਾ ਨ

ਸੰ ਮਾ ਨ ਯੋ ਜ ਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਉਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕੀ ਤੀ ਗ ਈ ਸੀ ਜਿ ਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾ ਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਤੀ ਆਂ ਸ ਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਰਜਿਸ ਟ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਗ਼ ਲ ਤ ਫ਼ਾ ਇ ਦਾ ਚੁੱਕਿ ਆ ਸੀ ਗਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾ ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿ ਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਹ ਜਾਰ

ਰਾ ਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਦੋਸ ਤੋ ਹੁ ਣ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇ ਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸ ਰਕਾਰ ਰੀਫੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾ ਇਜ਼ ਆਪ ਣੇ ਅਕਾ ਉਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਤੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ ਰੀਏ ਪ੍ਰਾ ਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *