By | October 16, 2021

ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ

ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੋ

ਕਿੱਲੋ ਉਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿੱਲੋ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *