ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬ ਲਾ ਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ

ਤੁਸੀ ਹਰ ਰੋਜ ਆਏ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖ ਬ ਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉ ਸ ਨੁ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾ ਹੇਠੋ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ(ਧਰਮੁੂਚੱਕ) ਤੋੰ SHO ਮ ਹਿ ਤਾ ਸਤਪਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਰਲੀ ਆਂ ਮਨਾ ਉਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੈ ਮ ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁ ਣ ਕੇ ਸੱਭ ਦੇ ਪੈਰਾ ਹੇਠੋ ਜਮਿ ਨ ਖਿਸ਼ਕ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੀ।

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖੂ ਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਿਡਿਉ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕ ਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ(ਧਰਮੁੂਚੱਕ) SHO ਨਾਲ ਗੁ ਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦ ਰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਉਂਦੀ ਹੋਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *