ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਪਸੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਜ ਬੂ ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ,

ਜਾਂ ਇਕ ਨਾਈ/ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਜਾਂ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਇਲ ਜਾਂ ਕਿਮ ਇਲ ਸੁੰਗ ਲਈ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ

ਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ ਖ਼ ਤ ਕਾ ਰ ਵਾ ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਮ ਯੌਂਗ ਵਰਗਾ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਖੁਦ ਕਿਮ ਯੌਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *