By | June 28, 2021

ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਰੋਡ਼ਾ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ

ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਪਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲੇ ਰੋਵੇ ਨਾਲੇ ਸੋਧ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਇਸ ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਦਾ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਖੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ

ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਦਰੋਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਪਾਗਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੰਵਾਦ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਫੇਰ ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਲਾ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *