By | May 31, 2021

ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕ ਡਾਈਟ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਦਿਉਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ

ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਤਾਅਨੇ ਲਹੂ ਪੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵੀ ਥੋਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਉ ਕੰਧਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਏ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਪੀ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰਾ

ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਦੋਸਤੋ ਪਏ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਟਿਫਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਉ ਥੋਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਖਾਈਏ ਜਾਨੀ ਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *