ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਆਵਦੇ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈ ਕਿਥੋਂ ਸੱਦ ਲਵਾ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੈ ਉਸਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਈ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਤ ਭਾਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ

ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆ ਦੇ ਜਸ ਵਜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਓਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਰੀ

ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਈ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਤ ਭਾਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ

ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆ ਦੇ ਜਸ ਵਜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *