ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕੇ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ

ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਪਿਉ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਾਪ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ

ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ

ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕੇ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *