7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 24 ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ

ਆਰੰਭਿਕ ਨਾਚ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਦੇ ਰੌਕ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ [ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਮਕਬਰੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੀ. 3300 ਬੀ.ਸੀ. ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾ before ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਸੀ. [6] ਅਨੰਦਮਈ ਟ੍ਰਾਂਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਕਾਲੀ “ਆਦਿਮ” ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਰੇਨ ਫੌਰੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਮਾਰੂਥਲ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਡਾਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਚ (ਹੋਰੋਸ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਲੇਟੋ, ਅਰਸਤੂ, ਪਲੂਟਾਰਕ ਅਤੇ ਲੂਸੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. [8] ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੁਦ ਡਾਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਡਾਂਸ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. [9] ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, [10] ਅਤੇ “ਡਾਂਸ” ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਓਰੇਕਲ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. [11] ਲੋਸ਼ੀ ਚੁਨਕਿਉ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਦਾ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਕ ਨਾਚ ਜਾਦੂ -ਟੂਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਡਾਂਸਰ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਤੀਜੀ -ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ, ਮਿਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀਸੀਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ “ਨਾਟਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਾਠ”) ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ – ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਰਸਮ, ਸੰਖੇਪ, ਅਤੇ, ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ – ਅਤੇ

ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ. ਪਾਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ (ਮੁਦਰਾ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ, ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਡਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਰੰਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਡਾਂਸ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਰਵਾਇਤੀ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਾਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.