6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ

ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾ ਦੇਖੋ ਸੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਓਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਵਾਸੀਰ ਕਬਜ਼

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋ ਮੂਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਰਸੌਤ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਵਾਇਨ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਮੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਛਮਕ ਨਿਮੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕ ਗੋਲੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੈਣੀ ਇਕ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਐ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.