ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਤੀ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ

ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *