ਪਾਗਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ

ਦੀਪ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ ਜੱਟ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਗੇਂਦ ਫੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲੱਭੇਗੀ ਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਕੁੜੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੇਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਕੁੜੀ ਭੱਜਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਡੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰੂ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਜੁਨੈਦ ਖਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ

ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਦਸਵੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਗੱਡੀ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਇਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *