ਘਰ ਵਿਚ ਆਕੇ ਚੱਕਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਧੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਇਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਮੋਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਸ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੌਰਤ

ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹ ਔਰਤ ਉੱਥੋਂ 800 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਚਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਫੇਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਮੋ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਾਮੋ ਦਾ ਪਤੀ ਜਦ ਗਾਮੋਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਜਿੱਥੋਂ

ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਮਾ ਲਏ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ ਪੈਸੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰਫ਼ ਜਾਵਾਂ ਹਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗਾਮੋ ਨਾ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰ

ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਤ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *