28 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੋਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ

ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਏਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜਦ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣੈ ਤੁਸੀਂ

ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਕੁੜੀ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਆਲੀ ਪਕਾਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.