ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀ ਤੁਸੀ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾ ਹ ਮ ਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲ ੜ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾ ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕ ਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕ ਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਪੈੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਜ਼ਾ ਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *