ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੱਲਯੁਗੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾ ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਡਰਾਇਵਰ ਤੋੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਲੁੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ ੜ ਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਇੱ ਕ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱ ਲ ਬਾ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਬੇ ਹੋ ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਭੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉ ਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਸਾ ਜ਼ਿ ਸ਼ ਹੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾ ਹ ਮ ਣੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱ ਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾ ਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *